top of page

ON-LINE ODHAD CENY POZEMKU

Pro odhad ceny využívám spolehlivé a vícezdrojové nástroje. Prvním zdrojem jsou cenové mapy, kde se pro konkrétní lokality zobrazují skutečné prodejní ceny nemovitostí, jak jsou zaznamenány v katastru nemovitostí. Dalším velmi důležitým zdrojem je rozsáhlá databáze REMAX, kde kromě cen mám k dispozici podrobný popis nemovitosti s konkrétní specifikací a fotografiemi.

Inženýrské sítě

Kontaktní údaje

* Povinný údaj

Děkujeme za odeslání

bottom of page