top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraJitka Zichova

KOMPENZAČNÍ BONUS NOVĚ I PRO SPOLEČNÍKY S.R.O.

KOMPENZAČNÍ BONUS NOVĚ I PRO SPOLEČNÍKY S.R.O.

Kompenzační bonus v rámci programu „Pětadvacítka“ byl v první fázi zacílen OSVČ, ve druhé fázi došlo k prodloužení časového období do 8. června a nyní přichází na řadu rozšíření okruhu žadatelů i na fyzické osoby, které jsou společníky ve společnostech s ručením omezeným a jejichž podíl není představován kmenovým listem. Bonus bude poskytován ve stejné výši a na stejné období jako je tomu u OSVČ, tzn. 500 Kč / den za období od 12. 3. do 8. 6. 2020. Podmínkou je s.r.o. s nejvýše dvěma společníky, kde o podporu mohou požádat oba, nebo s více společníky, kteří jsou členy jedné rodiny (příbuzenství v řadě přímé, sourozenec, manžel či manželka nebo partner podle zákona o registrovaném partnerství). V takovém případě mohou o podporu požádat všichni. Stejně jako u Pětadvacítky nesmí být žadatel současně zaměstnancem účastným na nemocenském pojištění (s výjimkou zaměstnání v dané společnosti, např. příkazní smlouvou jako jednatel, nebo pracovní smlouvou) a nesmí na sebe v daném období čerpat příspěvek v rámci programu Antivirus, tzv. kurzarbeit. Nesmí také jít o stejného žadatele, který již bonus čerpá z titulu OSVČ. Nárok nevzniká ani společníkům ve společnostech, které byly v bonusovém období v úpadku, v likvidaci nebo nespolehlivým plátcem (nespolehlivou osobou) podle zákona o DPH. Časový, příjmový a rezidenční test Minimálním prokazatelným obratem společnosti bude 180 000 Kč za rok 2019 nebo předpoklad dosažení takového obratu v letech 2020 nebo 2021. Společnost musí být také daňovým rezidentem ČR, Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru. Sám žadatel pak musí být ke dni 12. března aktivním společníkem dané firmy Žadatelé o kompenzační bonus z řad společníků s.r.o. vyplní stejně jako OSVČ jednoduchý formulář s připojeným čestným prohlášením. Program bude stejně jako Pětadvacítka pro OSVČ spravován a vyplácen Finanční správou, která začne přijímat žádosti po nabytí účinnosti zákona, předpoklad je od 18. května 2020.Vládní návrh zákona byl již schválen Poslaneckou sněmovnou, zítra by měl být projednán Senátem.


17 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page