top of page
Vyhledat

KOMPENZACE I OŠETŘOVNÉ PRO OSVČ POKRAČUJÍ

Zákon č. 234/2020 Sb., ze dne 5. 5. 2020, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, byl dne 7. 5. vyhlášen ve Sbírce zákonů, čímž dokončil svůj legislativní proces. V tuto chvíli je tak možné žádat jak o první, tak o druhé bonusové období, a to do 60 dnů od skončení daného období. První bonusové období: od 12. března do 30. dubna 2020 Druhé bonusové období: od 1. května do 8. června 2020 Datum ukončení příjmu žádostí pro první období: 29. června 2020 Datum ukončení příjmu žádostí pro druhé období: 7. srpna 2020 Výše podpory: 500 Kč/den V případě, že za první bonusové období nebylo žádáno, je možné žádat za obě období dohromady.

Podmínky pro poskytování bonusu i způsob podávání žádostí zůstává stejný jako v prvním období. OŠETŘOVNÉ Oproti prvnímu období se částka ošetřovného zvyšuje na 500 Kč / den. Nyní je možné žádat o ošetřovné na období od 1. do 30. dubna 2020 Datum zahájení příjmu žádostí: 11. 5. 2020 od 11:00 Datum ukončení příjmu žádostí: 7. 6. 2020 do 23:59 Příjemce dotace: osoba samostatně výdělečně činná (dále jen „OSVČ“), která na základě mimořádného opatření vlády ČR proti šíření infekce COVID-19 nemůže vykonávat svoji podnikatelskou činnost z důvodu péče: - o dítě/i, které navštěvuje/jí školu nebo jiné dětské zařízení, která byla uzavřena (které bylo uzavřeno) na základě usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření v souvislosti s šířením infekce COVID-19 a je/jsou mladší 13 let, nebo - o nezaopatřené dítě (děti) maximálně do věku 26 let, které/á je/jsou závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), pokud nemůže/nemohou navštěvovat školu z důvodu jejího uzavření na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19, nebo - osobu/y, která/é z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je/jsou závislá/é na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách, která/é byla/y umístěna/y dočasně do domácí péče z důvodu uzavření zařízení sociální péče, kde jinak pobývá/jí, na základě mimořádného opatření proti šíření infekce COVID-19.

11 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page