top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraJitka Zichova

SANKCE ZA PORUŠENÍ NÁJEMNÍ SMLOUVY, ZRUŠENÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA

Novela Občanského zákoníku přináší s účinností od 1.7.2020 několik změn, které se dotýkají realitního trhu. Mezi nejvýznamnější patří

§ Zrušení, resp. omezení předkupního práva a

§ Možnost sjednání sankcí za porušení nájemní smlouvy

Dosud např. na sklepních prostorech či garážových stáních. Prodejci byli povinni spoluvlastnické podíly nabídnout ostatním spoluvlastníkům v domě. Novela přináší zrušení předkupního práva s výjimkou případu, kdy spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit – např. pokud nemovitost zdědili. V tomto případě mají ostatní spoluvlastníci předkupní právo po dobu 6 měsíců, pokud není podíl převáděn na manžela, sourozence nebo osobu příbuznou v řadě přímé.

Novela zákona ruší, resp. vypouští ustanovení týkající se zákazu ujednání smluvní pokuty z porušení nájemní smlouvy. Nově tedy bude možné sjednat smluvní pokutu, která však spolu s jistotou („kaucí“) nemůže přesáhnout trojnásobek měsíčního nájmu. Smluvní pokuta utvrzuje nejen finanční povinnosti nájemce, ale i veškeré jeho jiné povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy.


24 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page