Vyhledat
  • Jitka Zichova

SANKCE ZA PORUŠENÍ NÁJEMNÍ SMLOUVY, ZRUŠENÍ PŘEDKUPNÍHO PRÁVA

Novela Občanského zákoníku přináší s účinností od 1.7.2020 několik změn, které se dotýkají realitního trhu. Mezi nejvýznamnější patří

§ Zrušení, resp. omezení předkupního práva a

§ Možnost sjednání sankcí za porušení nájemní smlouvy

Dosud např. na sklepních prostorech či garážových stáních. Prodejci byli povinni spoluvlastnické podíly nabídnout ostatním spoluvlastníkům v domě. Novela přináší zrušení předkupního práva s výjimkou případu, kdy spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit – např. pokud nemovitost zdědili. V tomto případě mají ostatní spoluvlastníci předkupní právo po dobu 6 měsíců, pokud není podíl převáděn na manžela, sourozence nebo osobu příbuznou v řadě přímé.

Novela zákona ruší, resp. vypouští ustanovení týkající se zákazu ujednání smluvní pokuty z porušení nájemní smlouvy. Nově tedy bude možné sjednat smluvní pokutu, která však spolu s jistotou („kaucí“) nemůže přesáhnout trojnásobek měsíčního nájmu. Smluvní pokuta utvrzuje nejen finanční povinnosti nájemce, ale i veškeré jeho jiné povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy.


8 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

© 2020 by Jitka Zichová. Proudly created with Wix.com

Ing. Jitka Zichová


Tel:    +420 606 369 886
Email: jitka.zichova@remax-czech.cz

Kontakt
Sociální sítě