top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraJitka Zichova

SPRAVEDLIVÁ OCHRANA NÁJEMNÍKŮ A PRONAJÍMATELŮ

Vládní návrh dvou zákonů týkajících se nájmu bytů a nájmu podnikatelských prostor sledoval záměr ochránit nájemce, který není v důsledku epidemie schopen hradit nájemné, před výpovědí ze strany pronajímatele. Jestliže se nájemce dostane v důsledku epidemie do prodlení s placením nájmu v období od 12. března do 31. července 2020, není pronajímatel oprávněn dát z důvodu takového prodlení výpověď, přičemž dlužné nájemné může splatit do konce roku 2020 (původně vláda uvažovala o splatnosti až do března 2022).

Návrh zákona by sice poskytl vstřícnou a v mnoha případech nutnou úlevu nájemcům, ale ponechal by bez jakékoliv kompenzace pronajímatele, na které přesouvá důsledky mimořádných opatření z důvodu pandemie.

Senát zákon vrátil Poslanecké sněmovně k přepracování právě s ohledem na nedostatečnou ochranu pronajímatelů. Požadoval tak, aby stát převzal garanci za 80 procent „odložených“ plateb nájemného. Poslaneckou sněmovnou však pozměňovací návrhy senátu nebyly přijaty.

Zdroj: www.senat.cz; www.komora.cz, www.vlada.cz, www.psp.cz


9 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page