top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraJitka Zichova

SPRAVEDLIVÁ OCHRANA NÁJEMNÍKŮ A PRONAJÍMATELŮ

Vládní návrh dvou zákonů týkajících se nájmu bytů a nájmu podnikatelských prostor sledoval záměr ochránit nájemce, který není v důsledku epidemie schopen hradit nájemné, před výpovědí ze strany pronajímatele. Jestliže se nájemce dostane v důsledku epidemie do prodlení s placením nájmu v období od 12. března do 31. července 2020, není pronajímatel oprávněn dát z důvodu takového prodlení výpověď, přičemž dlužné nájemné může splatit do konce roku 2020 (původně vláda uvažovala o splatnosti až do března 2022).

Návrh zákona by sice poskytl vstřícnou a v mnoha případech nutnou úlevu nájemcům, ale ponechal by bez jakékoliv kompenzace pronajímatele, na které přesouvá důsledky mimořádných opatření z důvodu pandemie.

Senát zákon vrátil Poslanecké sněmovně k přepracování právě s ohledem na nedostatečnou ochranu pronajímatelů. Požadoval tak, aby stát převzal garanci za 80 procent „odložených“ plateb nájemného. Poslaneckou sněmovnou však pozměňovací návrhy senátu nebyly přijaty.


11 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page