top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraJitka Zichova

TERMÍN PRO PODÁNÍ PŘIZNÁNÍ K DANI Z NEMOVITÝCH VĚCÍ I SILNIČNÍ DANĚ POSUNUT

Ministryně financí vydala Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně z důvodu mimořádné události. Toto rozhodnutí bylo zveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 4/2021 dne 7.1.2021

Všem daňovým subjektům tak promíjí:

§ pokutu za opožděné podání daňového přiznání k dani silniční dle § 15 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani silniční”), za zdaňovací období roku 2020, za podmínky, že k podání daňového přiznání dojde nejpozději dne 1. 4. 2021;

§ úrok z prodlení na dani silniční za zdaňovací období roku 2020, dojde-li k úhradě daně, k níž se úrok z prodlení, nejpozději dne 1. 4. 2021;

§ pokutu za opožděné podání daňového přiznání či dílčího daňového přiznání k dani z nemovitých věcí dle § 13a zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z nemovitých věcí”), na zdaňovací období roku 2021, za podmínky, že k podání daňového přiznání dojde nejpozději dne 1. 4. 2021.


V návaznosti na rozhodnutí ministryně financí o prominutí příslušenství daně, zálohy na daň a správního poplatku z důvodu mimořádné události zveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 38/2020 dne 21. 12. 2020 č. dochází k rozšíření okruhu daňových subjektů, kterým je prominut úrok z prodlení související s pozdní úhradou daně silniční za zdaňovací období roku 2020, dojde-li k úhradě daně, k níž se úrok z prodlení váže, nejpozději dne 1. 4. 2021. Na základě tohoto rozhodnutí tak všechny daňové subjekty, které budou chtít uhradit daň silniční do 1. 4. 2021, nemusí oznamovat skutečnost, že převažující část jejich příjmů v rozhodném období od 1. 6. 2020 do 30. 9. 2020 pocházela z činností zakázaných nebo omezených usnesením vlády České republiky o přijetí krizového opatření.


Vybrané daňové subjekty, které budou chtít využít benefitu prominutí úroku z prodlení v případě úhrady daně silniční za zdaňovací období roku 2020 i po 1. 4. 2021, musejí tuto daň uhradit nejpozději do dne 16. 8. 2021 a zároveň i oznámit skutečnost, že převažující část jejich příjmů v rozhodném období pocházela z činností zakázaných nebo omezených usnesením vlády České republiky o přijetí krizového opatření tak, jak je stanoveno v rozhodnutí ministryně financí zveřejněném ve Finančním zpravodaji č. 38/2020.

0 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page