top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraJitka Zichova

ZMĚNY V UPLATŇOVÁNÍ DPH U PRONÁJMU NEMOVITOSTÍ

Dosavadní úprava zákona o DPH umožňuje pronajímatelům nemovitostí jiným plátcům k jejich podnikatelským aktivitám uplatnit na pronájem DPH. To jim umožňuje uplatnit nárok na odpočet z přijatých zdanitelných plnění, na který by jinak nárok neměli.

Počínaje rokem 2021 bude tato možnost výrazně omezena, a to zjednodušeně řečeno pro pronájem nemovitostí primárně určených k bydlení. V těchto případech se bude jednat o osvobozené plnění od DPH bez nároku na odpočet. DPH nebude možné uplatnit na pronájem zejména

· rodinných domů

· obytných prostor

· bytů vč. garáže, sklepa či komory

· staveb, kde je min. 60% plochy tvořeno obytným prostorem

· pozemků, jejichž součástí je rodinný dům či obytný prostor a jsou pronajímány společně s pozemkem

Kromě zrušení možnosti výběru, zda pronájem zatížit DPH či nikoliv, bude v některých případech třeba i úprava odpočtu DPH tam, kde byl uplatněn při nákupu nemovitosti a v průběhu 10 let dojde ke změně využití, resp. uplatňování pronájmu s osvobozením od DPH.


17 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page