top of page

PRONÁJEM NEMOVITOSTI

Jistě se ptáte, proč využívat při pronájmu bytu služeb realitního makléře. Hlavními důvody jsou RYCHLOST a MINIMALIZACE RIZIK. Jako pronajímatel se tak vyhnete mnohdy zdlouhavému a únavnému procesu. Díky tomu, že máme vlastní rozsáhlou databázi bonitních poptávajících klientů a zároveň využívám více nástrojů k prověření potenciálních nájemníků pronajmu Vaši nemovitost rychle a spolehlivě.

REMAX_Icon_Media_Listening.jpg
REMAX_Icon_Transaction_Calculation.jpg

Příprava aneb vědět a s čísly to umět

 • naslouchám potřebám svého klienta, prohlédnu byt i lokalitu

 • objednávka realitních služeb – dohodnu se s klientem na fungování našeho smluvního vztahu

 • připravím cenovou analýzu na základě reálných dat z několika zdrojů – reálná data o cenách pronájmů nejsou veřejně dostupná, pracuji s rozsáhlou databází REMAX a porovnávám s nabídkovými cenami pronájmu v dané lokalitě a lokalitě kvalitativně podobné (statistická data jsou nezbytná, nicméně je nutné přidat osobní zkušenost, zohlednit současnou ekonomickou situaci i lokalitu a konkrétní nemovitost)

 • shromáždím veškerou potřebnou dokumentaci

 • zhodnotím potřebu dalších úkonů (např. výmalba) a v případě zájmu je také zajistím. provedené úkony by odpovídat očekávanému standard nájemců a zároveň by neměly být zbytečně nákladné, resp. měly by se zhodnotit ve výši dosaženého nájmu.

REMAX_Icon_Call.jpg
REMAX_Icon_Search.jpg
Marketing aneb nemovitost musí být vidět

I při pronájmu nemovitosti hrají roli emoce. Musí tedy zaujmout, líbit se a oslovit správný okruh potenciálních zákazníků. Co je pro to třeba udělat? Pro každou nemovitost zvolit kombinaci správných nástrojů.

 • Po minimálním homestagingu nafotím nemovitost

 • Vytvořím prezentační půdorysy

 • Inzeruji na nefrekventovanějších internetových portálech v ČR (kromě toho, naši vnitřní síť tvoří jen v ČR více než 1.000 makléřů!)

 • Využiji k prezentaci sociální sítě

 • Použiji outdoorovou reklamu

 • Cíleně oslovím klienty, kteří již projevili o podobnou nemovitost zájem

REMAX_Icon_People_Agents_Team.jpg
Nájemník aneb nestačí jenom chtít, musí na to mít

Pokud už máte nějakou zkušenost s pronájmem nemovitosti, možná jste čelili náporu tzv. „realitních turistů“ nebo nesolventních zájemců. Co pro Vás dělám v této fázi?

 

 • Od zájemců zjišťuji informace ohledně motivu pronájmu a představy o nemovitosti (marketing není o tom vnutit něco komukoliv, ale najít průsečík mezi nabízejícím a poptávajícím, aby následných obchod byl win – win)

 • Provádím prohlídky, zodpovím pravdivě veškeré dotazy týkající se nemovitosti i samotné transakce, předkládám potřebné dokumenty, akcentuji přednosti lokality a nemovitosti.

 • V průběhu celé fáze vyhodnocuji situaci a po dohodě přizpůsobujeme zvolenou strategii.

 • U vážných zájemců využívám v rámci možností několika krokové hodnocení a prověřuji schopnost dlouhodobě hradit nájemné a pečovat o pronajatou nemovitost

REMAX_Icon_NewHomeOwner.jpg
Smluvní fáze a následná podpora

 

 • Připravím a zajistím podpis rezervační smlouvy a úhradu rezervačního poplatku

 • Připravím nájemní smlouvu a koordinuji její připomínkování od obou smluvních stran

 • Zajistím podpis nájemní smlouvy

 • Sestavím předávací protokol a účastním se předání nemovitosti

 • V případě dohody smluvních stran pomohu při převodu energií

 • V případě, že nájemce ukončí nájemní smlouvu dříve než po 12 měsících nájmu, zdarma obsadím nemovitost novým nájemcem

bottom of page